GELIJKHEID VAN KANSEN!

19-10, Nieuwe Maan in Weegschaal * 04-11, Volle Maan in Stier * 18-11, Nieuwe Maan in Schorpioen * 03-12, Volle Maan in Tweeling

In mijn gesprek met de sterrenmesters voor de inhoud van deze bespiegeling kwam Uranus naar mij toe en vertelde me dat hij in de komende twee maanden zowel Mars als Venus wil testen. Hij zei dat hij graag wil checken hoe het staat met hun vermogen om onverschrokken te vertrouwen, idealen niet te verliezen, niet verstrooid te raken of te veel hooi op de vork te nemen. Gelukkig zei Hogepriesteres Maan hierop dat zij zoals altijd een stroom van gebed zal faciliteren die voor verbinding en een goede verwerking zal zorgen. Met haar ondersteunende, liefdevolle vibe wil zij inwerken op de druk die de test in je persoonlijke, dagelijkse leven kan brengen. En zij wil pleiten voor het overstijgen van conflict door je verlangens te richten op dingen die je ‘tribal identity’ voeden. Dit gevoel is belangrijk omdat het natuurlijke spontaniteit en oprechte collectieve kracht weet aan te wakkeren. Bevrijding van verleden m.b.t. onderdrukking is de het winnende lot dat in ons allen nu aanwezig is en wil getrokken worden. “We hebben strijders nodig die conditionering en collectieve, sociale structuren aanvechten om een maagdelijk veld van nieuwe ruimte te scheppen voor gelijkheid van kansen.” Opperde Meester Uranus

 

LET’S CREATE A PERFECT WORLD WITH OUR IMAGINATION AND POTENTIAL

Met de NIEUWE MAAN van 20 SEPTEMBER in MAAGD wordt een cyclus ingeleid die je wilskracht kan versterken. Je zou het kunnen ervaren door een groot vermogen om trouw te blijven aan iets nieuws in je leven. Of je voelt een onvermijdelijke drive die een grote verandering initieert. Deze kracht kan je helpen om collectieve processen van verandering aan te sturen. Hoe heftig deze drive wellicht ook voelt of kan overkomen, acceptatie is zeker de beste houding om in tune te blijven met je natuur.
De VOLLE MAAN van 5 OKTOBER in RAM geeft hier ook nog een flinke dosis jeugdige explosiekracht aan. Deze wilde expressie-kracht laat je op dwang en beperking heftig reageren. Je zou het kunnen zien als een onschuldige rel vanuit idealistisch verlangen naar vrijheid, en harmonie tegen conformisme. De kunst in deze cyclus is mijns inziens om de Peter Pan in jou uit de kast te halen. Met creatieve imaginatie en de juiste dosis ‘fairy dust’ kan je dit waanzinnige potentiaal met je onschuld zegenen en de vleugels van magie geven :).

‘WALK BEAUTIFUL, TALK BEAUTIFUL, LIVE BEAUTIFUL’

Deze van een yogi thee zakje geplukte spreuk voelt als een heel treffend advies met betrekking tot de huidige en komende maancyclus.

Na het vele schoonmaakwerk in een van ons levensthema’s en de hierop volgende confrontatie met de leegte is nu het moment aangekomen om in een nieuwe bekrachtigende interactie te gaan; een nieuw spel met nieuwe kansen!

En net alsof je naar een eerste afspraakje gaat is het handig om met zoveel mogelijk ’grace’ voor de dag te komen om het meest zuivere signaal naar jezelf en het leven uit te zenden. Zo verhef je de feminiene energie die nu nieuwe, voedende verbindingen wil maken en gebruik jij je aantrekkingskracht optimaal.

Met de VOLLE MAANECLIPS IN WATERMAN OP 7 AUGUSTUS kunnen we inhaken op de organisatorische kracht die de juiste mensen samenbrengt om iets met elkaar te bereiken.

De ZONECLIPS VAN 21 AUGUSTUS IN LEEUW voedt ons met de energie die een intens gevoel en duidelijke intuïtie tot een concrete vorm kan omtoveren. De uitkomst kan bijvoorbeeld een keuze maar ook gedachte zijn die richting geeft aan actie. Op 6 SEPTEMBER, met de VOLLE MAAN IN VISSEN, kunnen wij beseffen hoe wij intelligentie, klasse en bewegelijkheid kunnen inzetten om onze persoonlijke en instinctieve beschermlaag te boosten. Dit helpt ons om ongewenste personen op afstand te houden en onnodige ontberingen te voorkomen.

Met de NIEUWE MAAN van 20 SEPTEMBER IN MAAGD wordt een cyclus ingeleid die ons wilskracht kan versterken.  Op deze wijze kunnen we koers houden op of trouw blijven aan het nieuwe concrete element in ons leven.

LETS BE FRIENDS WITH WHAT LIFE BRINGS US

LET US RISE UP HIGH TO THE OCCASION
AND BECOME THE UNDIVIDED WATERFLOW
AND FLY HIGH ON THIS SENSATION

Een interessante cyclus…  de universele waterstroom wil ons ondersteunen in het balanceren van onze individuele keuzes met haar eigen stroom van onverdeeldheid. Met de NIEUWE MAAN in KREEFT op 24 JUNI beginnen wij dit avontuur.
Je hebt grote kans dat een thema omhoog borrelt die je een frictie laat zien en beleven tussen wat jij wilt en wat je daadwerkelijk ontvangt. Dit zou best confronterend kunnen zijn maar kan ook een signaal zijn om eigen beweegredenen te onderzoeken, verdeeldheid te herkennen en een nieuwe, verruimende beweging te initiëren of te volgen. Thema’s zoals oordeel, vrijheid, duurzaamheid, verantwoordelijkheid, flexibiliteit staan zeker op het maan menu.
Maar het prachtige is dat jij je in deze cyclus ook makkelijker dan anders kan afstemmen op het bewustzijn dat je helpt om je visie en gedrag te overstijgen! Je ontvangt dus als het ware eerst een reality-check zodat je kan zien waar je niet in tune bent. En met de VOLLE MAAN op 9 JULI in STEENBOK kan je intappen op de energie en het bewustzijn voor geaccelereerde groei. Deze stroom bied je de gelegenheid om boven jezelf uit te stijgen zodat je, net als een Phoenix, nieuw geboren kan worden. Wahe Guru :).

TOGETHER WITHIN, ABOVE, BELOW AND AROUND

Deze maan cyclus die op 25- 5 in TWEELING begon nodigt ons uit om dieper in te tappen op oer-vertrouwen, de verborgene maar voedende en onderhoudende kracht van het leven. Het proces vraagt om een zekere natuurlijke inspanning om de levenssappen te laten stromen. Acties zoals buiten-yoga, zwemmen, fietsen of dergelijks is voor deze fase super voedend. En als je nog een stapje verder wilt gaan geef dan ook zoveel mogelijk ruimte aan SPONTANE ACTIES alleen of met anderen! Het idee is om in openheid en vrijheid verschillende levenskwaliteiten en je houding hierin bewust te ervaren. Dit bevordert een verschuiving van oordeel naar onderscheidingsvermogen. Het helpt en ondersteunt je vermogen om dieper af te stemmen op keuzes die voor je op het moment zelf de meest voedende en verbindende interactie bieden en zorgt zo voor een vergrote coöperatie. Weer en tijd van het jaar zijn zeker ook perfect hiervoor. Het proces om nu bewust bij je keuzes en je vermogen om spontaan te handelen stil te staan geeft je info, vertrouwen en kracht waar je het hele jaar uit kan putten om goede keuzes te maken als dingen spontaan in je opkomen of naar je toe komen. Het gevolg is een versterking van je oer-vertrouwen in en meer synchroniciteit met het leven. Maar denk er ajb aan dat juist in deze actiegerichte verruiming ook de keuze voor jezelf hoort te zitten. De balans is nu belangrijk tussen tijd vrijmaken om met jezelf op pad te gaan en leuke dingen te beleven naast de interactie met familie en vrienden!

Tweeling is in zijn essentie de belichaming van onverzadigbare nieuwsgierigheid en gretigheid voor kennis. Deze Sherlock Holmes kwaliteit zetten we nu in om diep in het mysterie te duiken van ons vermogen om voedende keuzes te maken zodat we meer vertrouwen hierin krijgen. Dit geeft ruimte om wellicht nog beter afgestemde keuzes te maken die ons vrijheid en kwalitatief hoge voeding geven.

Met de VOLLE MAAN in BOOGSCHUTTER op 9 JUNI kunnen we helderheid krijgen hoe we middels imaginatie en imitatie de volgende fase van onze ontwikkeling in het ‘leven in vertrouwen en zonder agenda’ kunnen intappen.

 

COMING OUT

De MAANCYCLUS DIE OP 26 APRIL IN HET STERTEKEN STIER begon vervuld mijzelf met nieuwsgierigheid.

Het zaadje van deze nieuwe maan draagt de belofte van een nieuwe zijnskwaliteit die zich in woord of daad gaat tonen. De stroom van de maan cyclus voedt het vermogen om iets naar buiten toe te durven benoemen of te laten zien dat tot nu toe alleen in je innerlijke wereld als realiteit heeft bestaan. Dit kunnen krachtige, potente en baanbrekende momenten zijn! Een echte ‘coming out’ als je ervoor gaat.

Tijdens de VOLLE MAAN VAN 11 MEI IN HET STERTEKEN SCHORPIOEN is onze communicatie ook direct verbonden met de impuls-kracht van ons Hogere Zelf. Innerlijke vrijheid is het thema dat deze volle maan heel toepasselijk belicht.

Dus zeker de moeite waard om alert en moedig te zijn, de golf te pakken en op het juiste moment een innerlijke waarheid met de wereld te delen :).

URANUS – DEVOTION TO THE GURU

Uranus verwijst in je geboortehoroscoop naar het grotere verband waar je bestemming deel van is. Hij is de spiegel van een overkoepelende, sturende kracht. Zelf ervaar ik hem als de verwijzing naar het archetypische karakter van mijn hogere zelf. In de Griekse mythologie is Uranus de personificatie van de hemel. Hij is de zoon en echtgenoot van Gaia. Zij vormen het oudste godenpaar en zijn verantwoordelijk voor de creatie van vele mythologische figuren.

Meeliften op de cyclus van Uranus kan ons helpen om net als een top-surfer de hoogste golven te durven pakken. Zijn flow voelt als een rijke, wilde stroom van potentiaal voor creatiekracht en spirituele verruiming. Maar je hebt moed, overgave, timing, balans en focus nodig om je met deze natuurkracht te verbinden. Graag wil ik je uitnodigen om de komende twee maanden je verbinding met Uranus te onderzoeken en deze unieke creatieve verbinding te eren. Want voor mijn gevoel hangt er een kosmische uitnodiging in de lucht om middels persoonlijke devotie en attentie je golf te pakken!

 

De NIEUWE MAAN/ SOLAR ECLIPS IN VISSEN op 26 februari opende een tijdspanne van twee weken voor mobilisatie van energie en vaardigheden om nieuwe doelen ten gunste van jezelf en het grotere geheel te behalen.

Met de VOLLE MAAN IN MAAGD op 12 maart gaat het om een upgrade van je bewustzijn en hoe je deze vitale energieën kunt beheren. Deze upgrade is zeker geen overbodige luxe als jij je op een ontspannen wijze met deze vitale kracht wilt verbinden om je hoogste bestemming te bereiken. De ‘leeuwen-temmer’ van vroeger brengt je wellicht ver maar is toch in essentie gebaseerd op onderdrukking en houdt een gespannen interne communicatie in stand… Ons elementair wezen eren en integreren middels liefde, totale acceptatie en belichaming is de nieuwe tijdsgeest J.

De NIEUWE MAAN IN RAM op 28 maart sluit hierop aan met de energie voor de ontwikkeling van een innerlijke realisatie van natuurlijke eenheid. Geconcentreerde aandacht is hiervoor nodig. De bedoeling is dat je innerlijke intelligentie de impuls leert waar te nemen die verbonden is aan het grotere geheel en de vitale stroom. We kunnen hierdoor het samenspel dieper bevatten en synchronisatie met de gebeurtenissen om ons heen zien.

Met de VOLLE MAAN IN WEEGSCHAAL op 11 april kunnen we ons verbinden met de creatieve en vreugdevolle respons op de cyclische vernieuwing van het leven die uit dit bewustzijn voortkomt. Vreugdevolle interactie is nu verbonden met het intrinsieke weten dat je als ‘verkondiger’ deel bent van het proces. Je bent net als een merel, die de nieuwe dag en het voorjaar aankondigt; een uniek onderdeel van onze collectieve ervaring en ontvouwing. Durf te vertrouwen op wat je weet! En durf te weten dat de dingen die je voor je innerlijke oog ziet het weten van je GURU is dat zich nu wenst te ontvouwen in deze realiteit J.

FOLLOWING PLUTO

In ons persoonlijke horoscoop staat Pluto voor de chaotische fase die reeds de latente belofte van toekomstige reorganisatie bevat. Je zou kunnen zeggen dat Pluto de acteur is die het aspect van je ziel neerzet dat met alle macht en kracht naar het licht streeft en geen enkel middel schuwt om daar te komen.

In zijn rol als de grote onthuller en god van de onderwereld neemt hij ons eerst mee naar de donkere nacht voordat de wedergeboorte verlossing brengt. Pluto laat ons eerst ons eigen graf graven, erin stappen, en met alle angst en wanhoop de kilte en leegte voelen voordat de deksel van de kist als door een magische hand weer geopend wordt en we met dankbaarheid en liefde het leven opnieuw kunnen omhelzen; gezuiverd van onmacht en in hervonden verbinding met onze waarheid en kracht.

246 jaar doet hij erover om door alle stertekens te reizen en sinds 2008 tot 2024 is hij in een diepe, transformerende omhelzing met het sterteken Steenbok. Steenbok is een kardinaal aardeteken, de meester van het fysieke domein, de blijvende structuur-bouwer van de Dierenriem. Zijn archetypische licht is dat van de verantwoordelijke, leidinggevende zakenvrouw/ man, de verantwoordelijke oudere en goede verzorger. Integriteit en karakter gegoten in een praktische en behulpzame vorm is voor mij het ideale silhouet van deze kosmische schijnwerper. Net als Shiva gaat Pluto in zijn creatieve destructie alles slopen en wegbreken wat hervorming en openbaring in dit domein in de weg staat.

Op 29 december begint een nieuwe maancyclus in Steenbok die ons meeneemt om zowel aan Pluto als ook aan dit sterteken onze hommage te brengen. Het thema dat we hierin terug kunnen vinden is de uitnodiging om meer of hernieuwde vreugde en dankbaarheid te vinden in de rol die bij ons hoort. Met de volle maan in kreeft op 12 januari ontvangen wij bewustzijn hoe wij deze vreugde vanuit onze unieke emotionele, creatieve kracht kunnen delen. De hierop volgende nieuwe maan van 28 januari in Waterman geeft hier vervolg aan. Het opent een cyclus waarin je eigen al verworven integriteit, karakter en standvastigheid kan schitteren. De volle maan op 11 februari in Leeuw geeft hieraan nog haar zegen met de belichting van de virtuositeit hiervan.

Mocht Pluto dus aan je deur kloppen om je mee te willen nemen op een avontuurtje ‘wedergeboorte’ wees moedig, pak je schep en haak je in bij deze meestervernieuwer

TIJD VOOR EXPANSIE – TIJD OM JUPITER TE ROEPEN!

Jupiter is in de romeinse mythologie de oppergod van de hemel. Hij is de meester van expansie en met zijn talloze minnaressen het symbool van masculiene vruchtbaarheid. Zelf zie ik Jupiter ook wel als de archetypische stroom van productieve masculiene energie hier op aarde. Vandaar dat wij ook een nieuwe perceptie nodig hebben om deze fertiele energie te plaatsen in het nieuwe kader van planetair bewustzijn. De vraag is dan ook hoe wij dit mythologische karakter van een patriarchale rokkenjager in een nieuw licht kunnen zien en beleven. De laatste 12 maanden heb ik mij diep gewenteld in deze vraag en ben tot de conclusie gekomen dat integriteit de wet is die deze energie tot een bliss maakt. Want hoe meer je kijkt vanuit de perceptie van je hogere zelf hoe meer het levensspel zich verplaatst van een tijdslijn naar een open ruimte. Het navigeren van deze ruimte is geheel verbonden met aantrekkingskracht. Hiervoor hoor je gebruik te maken van je innerlijke kompas van integriteit. Met deze kompas weet je verbinding te houden met de bron. De naald van deze kompas wijst je middels aantrekkingskracht telkens weer op de authentieke richting die nu met je bestemming resoneert en je wezen voedt. Door verbinding te houden met de normen en waarden die resoneren met je energetisch geweven netwerk van integriteit kan jij zonder oordeel door de ruimte bewegen en je persoonlijke verbinding houden met de bron.

De maancyclus die met DE NIEUWE MAAN IN WEEGSCHAAL OP 1 OKTOBER begint herinnert ons aan de noodzaak om telkens weer contact te maken met de bron. In een chaotische maatschappij die aanzet tot een individuele en collectieve zoektocht naar nieuwe waarden is deze verbinding geen overbodige luxe. Deze kosmische reminder vraagt ons om ons nog dieper te wortelen in het fundament en de traditie waarvan wij voelen dat het voor ons universele waarheid behelst.

Zelf ben ik bijvoorbeeld diep verankerd in de techniek/ traditie van de Kundalini Yoga en de Ayahuasca traditie van de Shibibo sjamanen. Twee totaal verschillende ankerpunten die voor mij evenredig veel universele waarheid en diepgewortelde traditie behelzen. Ik deel dit met jou in de hoop je te inspireren om je te committeren aan één of meerdere technieken c.q. tradities en daarmee te graven naar de verbindingen die jou kunnen vervullen.

DE VOLLE MAAN VAN 16 OKTOBER IN RAM kan ons laten ervaren hoe deze overkoepelende krachten en netwerken een veilige transformatie aan ons kunnen geven.

 

Ode aan het superzware zwarte gat

In de roterende kern van ons Melkwegstelsel bevind zich een superzwaar zwart gat. Dit soort zwarte gaten hebben een massa van enkele honderdduizenden tot miljarden zonmassa’s.

Zwarte gaten bestaan in een velerlei maten. De eerste ideeën over het bestaan van zwarte gaten dateren uit 1790. Einstein heeft met zijn algemene relativiteitstheorie een belangrijke inbreng gehad aangaande de ontwikkeling van de theorie omtrent dit fenomeen. In 1939 kwamen de eerste nauwkeurige berekeningen en in 1967 werd aan deze ontdekking de naam “Het Zwarte Gat’ gegeven. De ontdekking dat ons galactisch centrum gezegend is met een XXL-uitvoering dateert uit 1974. Volgens de algemene relativiteitstheorie is een zwart gat een gebied waaruit niets, zelfs licht niet, kan ontsnappen, vanwege de extreme vervorming van de ruimtetijd door de zwaartekracht van een zeer compacte enorme massa.

De aanname, ontdekking en bevestiging van dit astronomische gegeven kan je wellicht ook zien als de bespiegeling van ons bewustzijnsgroei m.b.t. de bereidheid om met een paradox te leven. Naast de paradox dat het zwarte niets een compacte massa behelst, en dat ruimte en tijd vervormt kunnen worden, hebben wij ook te maken met een verschuiving van ons wereldbeeld en de opkomst van een nieuwe focus. Ons preoccupatie met hemellichamen en het licht kreeg plotseling een prettige tegenhanger in vorm van ruimte en het absorberende ‘niets’.

Onze visie en de eruit resulterende relatie met ons melkwegstelsel verwijst ook naar onze  innerlijke realiteit die behoefte heeft aan donker en niets om vanuit contrast tot een vervuld ‘iets’ te komen.

Mijn astrologische voorstel voor deze zomerse maanden is dan ook om je eigen zwarte gaten op te zoeken, je erin te wentelen, te beleven en om jezelf te vervullen met de hoogwaardige vernieuwende energie die contrast met zich mee brengt. De komende twee maanden zijn perfect om ons in onze eigen superzwarte gaten te laten zuigen, ons oude, eendimensionale bewustzijn te verliezen om daarna opnieuw geboren te worden.

 

 

 

Pagina 1 van 212